Koučování a terapie

Základní technikou pro koučování i terapii je vždy strukturovaný rozhovor – budu se vás tedy ptát, ale především vás budu poslouchat.

Můj styl vedení koučování i terapie je podporující a laskavý, nicméně cílem není, aby bylo sezení příjemné, ale aby bylo UŽITEČNÉ, a tak  bylo dosaženo kýžené změny či posunu. Mým osobním přínosem je vedle vzdělání také humor, nadhled a široká škála zkušeností jak pracovních, tak osobních.

Využívám rovněž řadu technik z oblasti pozitivní psychologie, neurolingvistického programování, teorie komunikace a neurověd, velmi ráda pracuji například s relaxací a vizualizací. Koučování vždy směřuje k nalezení řešení nebo posunu v dané situaci, a to tak, aby bylo v souladu s vašim cílem či záměrem, využili jsme vašeho potenciálu, silných stránek a vnitřních i vnějších zdrojů a řešení zapadalo do vašeho celkového pracovního  i soukromého kontextu.

Kouč je odborníkem na metodu, nikoliv na danou problematiku, lze tedy řešit jakékoliv téma, kterým je cokoliv, co vás trápí, nebo to chcete změnit, či se v něčem zlepšit, v nečem se utvrdit, rozhodnout, utřídit si myšlenky, něco si naplánovat, dostat se blíž k sobě, nebo lépe komunikovat s okolím- neexistují vhodná a nevhodná témata, stejně jako správné a nesprávné odpovědi.

Koučovací i terapeutická sezení probíhají na osobním setkání v Praze a v Černošicích, nebo on line kdekoliv. 🙂

Cena se pohybuje kolem 1000 Kč za 1,5 hodinové sezení – přesnou částku dohodneme individuálně na prvním setkání, které je zdarma.

Reference:

S Petrou pracuji dlouhodobě a z jejího přístupu jsem stále nadšená jako na samém začátku. V rámci koučinku jsme společně řešily jak otázky z oblasti pracovní, tak soukromé, neboť často to které téma má přesah do obou oblastí. Na Petře oceňuji zejména její empatii a zájem o osobu koučované/ho. Svými podnětnými otázkami mě vždy „donutila“ podívat se na řešené téma i z těch úhlů pohledu, které by mě samotnou ani nenapadly. I v kladených otázkách je jednoznačně vidět, že Petra věnuje velkou pozornost tomu, co jí říkám, jak to říkám apod., že se nad vyřčeným pečlivě zamýšlí, neboť v žádném případě nejde jen o vypálení sady tradičních otázek, ale vždy jsou skutečně velmi přesně zacíleny tzv. k jádru pudla. Petřina zaměřenost, empatie a skutečný zájem o klienta je skutečně bezprecedentní. Možnost spolupráce s Petrou je při mém rozvoji zásadní a já jí za to velmi děkuji. Petra je skutečný profesionál, avšak se zásadní přidanou hodnotou, kterou je její vřelost.

Klientka Jarka